Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:914 · Visa fulltext
Förordning (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1991:1179
Rubrik: Förordning (1991:1179) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ikraft: 1991-08-01
Ändring, SFS 1991:1316
Rubrik: Förordning (1991:1316) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1514
Rubrik: Förordning (1991:1514) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:617
Rubrik: Förordning (1992:617) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1044
Rubrik: Förordning (1992:1044) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 3, 10, 21, 39 §§
Ikraft: 1992-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1386
Rubrik: Förordning (1992:1386) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: upph. 20 §; ändr. 1, 7, 17, 18, 19, 40 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:438
Rubrik: Förordning (1993:438) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 7 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1386
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.10), 1992/93:183, bet. 1992/93:JoU13, 1992/93:JoU20, rskr. 1992/93:231, 1992/93:330
Ändring, SFS 1993:1674
Rubrik: Förordning (1993:1674) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:1386
Ikraft: 1994-01-15
Ändring, SFS 1994:1156
Rubrik: Förordning (1994:1156) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. ikrafttr. best. till 1992:1386
Ikraft: 1994-07-20
Ändring, SFS 1994:1249
Rubrik: Förordning (1994:1249) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. bil. 4
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:1285
Rubrik: Förordning (1994:1285) om ändring i förordningen (1991:914) om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:1715
Omfattning: upph.