Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:483 · Visa fulltext
Lag (1991:483) om fingerade personuppgifter
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1996:265
Rubrik: Lag (1996:265) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:988
Rubrik: Lag (1997:988) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4 §§; nya 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 2001:187
Rubrik: Lag (2001:187) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:700
Rubrik: Lag (2003:700) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:896
Rubrik: Lag (2011:896) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 4, 8, 10 §§
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2014:672
Rubrik: Lag (2014:672) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:687
Rubrik: Lag (2018:687) om ändring i lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter
Omfattning: ändr. 1, 8, 9 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317