Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:435 · Visa fulltext
Lag (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Upphävd: 2000-10-01
Ändring, SFS 1992:107
Rubrik: Lag (1992:107) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Omfattning: nuvarande 2 § betecknas 8 §; ändr. den nya 8 §; nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 1, 2, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:46, 1991/92:JuU6, rskr 1991/92:116
Ändring, SFS 1992:1366
Rubrik: Lag (1992:1366) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:170 (bil.1), bet. 1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1366
Ändring, SFS 1995:1229
Rubrik: Lag (1995:1229) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Omfattning: nya 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20
Ändring, SFS 1997:897
Rubrik: Lag (1997:897) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:164, bet. 1997/98:JuU2, rskr. 1997/98:22
Ändring, SFS 2000:347
Rubrik: Lag (2000:347) om ändring i lagen (1991:435) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete på brottmålsområdet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:562
Omfattning: upph.