Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:359 · Visa fulltext
Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1991-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1990/91:170, 1990/91:KU44, rskr 1990/91:284
Ändring, SFS 1991:832
Rubrik: Lag (1991:832) om ändring i lagen (1991:359) om sjukavdrag för statsråden
Omfattning: nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§; ändr. författningsrubr., nya 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:KU48, 1990/91:361
Ändring, SFS 1993:758
Rubrik: Lag (1993:758) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU35, rskr. 1992/93:434
Ändring, SFS 1993:1425
Rubrik: Lag (1993:1425) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU11, rskr. 1993/94:62
Ändring, SFS 1996:1087
Rubrik: Lag (1996:1087) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:6, bet. 1996/97:KU8, rskr. 1996/97:32
Ändring, SFS 1999:1270
Rubrik: Lag (1999:1270) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2006:991
Rubrik: Lag (2006:991) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 2, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2006-10-02
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:380
Ändring, SFS 2012:890
Rubrik: Lag (2012:890) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:64
Ändring, SFS 2016:1121
Rubrik: Lag (2016:1121) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37
Ändring, SFS 2018:681
Rubrik: Lag (2018:681) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2022:343
Rubrik: Lag (2022:343) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232