Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:359 · Visa fulltext
Lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 1991-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop.1990/91:170, 1990/91:KU44, rskr 1990/91:284
Ändring, SFS 1991:832
Rubrik: Lag (1991:832) om ändring i lagen (1991:359) om sjukavdrag för statsråden
Omfattning: nuvarande 1, 2 §§ betecknas 2, 3 §§; ändr. författningsrubr., nya 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:KU48, 1990/91:361
Ändring, SFS 1993:758
Rubrik: Lag (1993:758) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU35, rskr. 1992/93:434
Ändring, SFS 1993:1425
Rubrik: Lag (1993:1425) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU11, rskr. 1993/94:62
Ändring, SFS 1996:1087
Rubrik: Lag (1996:1087) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:6, bet. 1996/97:KU8, rskr. 1996/97:32
Ändring, SFS 1999:1270
Rubrik: Lag (1999:1270) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2006:991
Rubrik: Lag (2006:991) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 2, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2006-10-02
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:380
Ändring, SFS 2012:890
Rubrik: Lag (2012:890) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:64
Ändring, SFS 2016:1121
Rubrik: Lag (2016:1121) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37
Ändring, SFS 2018:681
Rubrik: Lag (2018:681) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305
Ändring, SFS 2022:343
Rubrik: Lag (2022:343) om ändring i lagen (1991:359) om arvoden till statsråden m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Framst. 2021/22:RS2, bet. 2021/22:KU22, rskr. 2021/22:232