Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1559 · Visa fulltext
Lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:2032
Rubrik: Lag (1991:2032) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:53, 1991/92:KU19, rskr 1991/92:110
Ändring, SFS 1992:1358
Rubrik: Lag (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsförordningens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:75, bet. 1992/93:KU12, rskr 1992/93:117
Ändring, SFS 1993:123
Rubrik: Lag (1993:123) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §; nya 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 1993-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:70, bet. 1992/93:KU15, rskr. 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:124
Rubrik: Lag (1993:124) om ändring i lagen (1992:1358) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 § i 1992:1358
Förarbeten: Prop. 1992/93:70, bet. 1992/93:KU15, rskr 1992/93:168
Ändring, SFS 1993:1394
Rubrik: Lag (1993:1394) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25
Ändring, SFS 1994:132
Rubrik: Lag (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17, 20 §§, 10 kap 3 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, rskr. 1993/94:162
Ändring, SFS 1994:400
Rubrik: Lag (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 6 a, 6 b, 13, 14, 17 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:160, bet. 1993/94:KU37, rskr. 1993/94:276
Ändring, SFS 1994:1032
Rubrik: Lag (1994:1032) om ändring i lagen (1994:400) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 17 § i 1994:400
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU28, rskr. 1993/94:450
Ändring, SFS 1994:1033
Rubrik: Lag (1994:1033) om ändring i lagen (1994:132) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 17 § i 1994:132
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU28, rskr. 1993/94:450
Ändring, SFS 1994:1479
Rubrik: Lag (1994:1479) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; nya 7 kap 3 a, 7 a §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12
Ändring, SFS 1996:854
Rubrik: Lag (1996:854) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 7, 12 §§, 5 kap 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1997:334
Rubrik: Lag (1997:334) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 3 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:101, 1996/97:KU19, rskr. 1996/97:208
Ändring, SFS 1998:1442
Rubrik: Lag (1998:1442) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 7 kap 3 a, 7 a §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, §§, 5 kap 4, 5, 6 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 8, 9 §§, rubr. till 4 kap, rubr. närmast före 5 kap 3 §; ny 2 kap 3 a §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2000:145
Rubrik: Lag (2000:145) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:664
Rubrik: Lag (2000:664) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:100, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Ändring, SFS 2001:269
Rubrik: Lag (2001:269) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens område
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:55, bet. 2000/01:KU22, rskr. 2000/01:222
Ändring, SFS 2002:911
Rubrik: Lag (2002:911) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; nuvarande 3 kap 19, 20 §§ betecknas 3 kap 29, 30 §§; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2 §, 3 kap 18 §, 4 kap 2 §, 5 kap 3 §, 6 kap 2 §, 7 kap 1, 3, 6 §§, nya 3 kap 30 §, rubr. närmast före 3 kap 19 § sätts närmast före 3 kap 29 §; nya 3 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2005:701
Rubrik: Lag (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:477
Rubrik: Lag (2007:477) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 3 a, 4 §§; ny 2 kap 3 b §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18, rskr. 2006/07:170
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:701) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ikrafttr. av 2005:701
Ändring, SFS 2007:1288
Rubrik: Lag (2007:1288) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 12, 18 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 3 §
Ikraft: 2008-02-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40
Ändring, SFS 2008:1418
Rubrik: Lag (2008:1418) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1 utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:130
Ändring, SFS 2010:737
Rubrik: Lag (2010:737) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, 5 kap. 7 §, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2010:1404
Rubrik: Lag (2010:1404) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1437
Rubrik: Lag (2010:1437) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8, 18, 19, 27 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2012:903
Rubrik: Lag (2012:903) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 8 §§, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:111
Ändring, SFS 2014:223
Rubrik: Lag (2014:223) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211
Ändring, SFS 2014:632
Rubrik: Lag (2014:632) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:663
Rubrik: Lag (2015:663) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 3, 5, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2, rskr. 2015/16:12, direktiv 98/34/EG
Ändring, SFS 2015:811
Rubrik: Lag (2015:811) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 3 kap. 3, 4, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr.1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:60
Ändring, SFS 2016:207
Rubrik: Lag (2016:207) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:1803
Rubrik: Lag (2018:1803) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: upph. 2 kap., 3 kap. 29 §, 4 kap. 3 §; ändr. 6 kap. 1 §; nytt kap. 2; nya 6 kap. 3 §, 11 kap. 5 §, rubr. närmast före 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:49, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2018:1913
Rubrik: Lag (2018:1913) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 6, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 30 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 9 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 10 kap. 1 § ,11 kap. 1 §, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 3 kap. 11 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2020:873
Rubrik: Lag (2020:873) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16
Ändring, SFS 2022:1526
Rubrik: Lag (2022:1526) om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:59, bet. 2022/23:KU6, rskr. 2022/23:10