Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1469 · Visa fulltext
Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1994:1477
Rubrik: Lag (1994:1477) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §, 4 kap 6 §, 5 kap 6 §, 7 kap 2, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:118, bet. 1993/94:KU25, 1993/94:KU28, 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:162, 1993/94:450, 1994/95:12
Ändring, SFS 1998:1439
Rubrik: Lag (1998:1439) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: upph. 4 kap 7 §, 6 kap 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 7 §§, 6 kap 1, 3, 6 §§; nuvarande 6 kap 6, 7 §§ betecknas 6 kap 3, 4 §§; ändr. 1 kap 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 4 kap 1, 4 §§, 5 kap 1, 3, 6 §§, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap 8 §, rubr. till 10 kap; ny 1 kap 13 §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 2002:909
Rubrik: Lag (2002:909) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6, 7, 9, 10 §§, 3 kap 1, 6 §§, 4 kap 4, §, 7 kap 1, 3 §§, 11 kap 1 §; ny 3 kap 15 §, rubr.närmast före 3 kap 15 §; omtryck
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:74, bet. 2001/02:KU21, 2002/03:KU8, rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2010:1349
Rubrik: Lag (2010:1349) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3, 6, 9 §§, 2 kap. 4, 5 §§, 3 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26
Ändring, SFS 2010:1356
Rubrik: Lag (2010:1356) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 13 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Ändring, SFS 2010:1410
Rubrik: Lag (2010:1410) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 §, 7 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/09:21
Ändring, SFS 2011:508
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1359
Rubrik: Lag (2014:1359) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §, 10 kap. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211, bet. 2014/15:KU3, rskr. 2014/15:6
Ändring, SFS 2015:150
Rubrik: Yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2018:1802
Rubrik: Lag (2018:1802) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: upph. 1, 3, 7 kap. samt 4 kap. 4 §, 5 kap. 4, 5 §§, 6 kap. 2 §, 10 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 5 §, nuvarande 2 kap. 5 § betecknas 2 kap. 7 §, nuvarande 4 kap. 5, 6 §§ betecknas 4 kap. 6, 7 §§, nuvarande 5 kap. 2, 3 §§ betecknas 5 kap. 3, 4 §§, nuvarande 5 kap. 6 § betecknas 5 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3, 4 §§ betecknas 6 kap. 8, 9 §§, nuvarande 8 kap. 1, 2 §§b etecknas 9 kap. 1, 2 §§, nuvarande 8 kap. 3, 4 §§ betecknas 9 kap. 4, 5 §§, nuvarande 9 kap. 1 § betecknas 10 kap. 1 §, nuvarande 10 kap. 1 § betecknas 11 kap. 2 § , nuvarande 11 kap. 1 § betecknas 12 kap. 1 §; ändr. 2 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, de nya 2 kap. 5 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 3, 4, 8 §§, 6 kap. 8, 9 §§, 9 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1 §, rubr. till. 2, 4, 5, 6 och 8, 9, 10, 11, 12 kap.; nya kap. 1, 3, 7; nya 2 kap. 4, 6 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 5 kap. 2, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 9 kap. 3, 6,7 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3, 5, 6, 7 §§, 4 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 5 kap. 1, 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 6 §§, 9 kap. 1, 2, 7 §§, 11 kap. 1, 2, 3 §§, 12 kap. 2, 3, 4 §§; omtryck
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:49, bet. 2017/18:KU16, rskr. 2017/18:336, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2022:1518
Rubrik: Lag (2022:1518) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11
Ändring, SFS 2022:1525
Rubrik: Lag (2022:1525) om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4, 18, 20 §§, 3 kap. 2 §, 7 kap. 5 §; omtryck
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:59, bet. 2021/22:KU14, rskr. 2021/22:283, bet. 2022/23:KU6, rskr. 2022/23:10