Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1438 · Visa fulltext
Förordning (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet JÄM
Ikraft: 1992-01-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 1994:1063
Rubrik: Förordning (1994:1063) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:618
Rubrik: Förordning (1996:618) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Omfattning: upph. 2, 8 §§; ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 2002:45
Rubrik: Förordning (2002:45) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdshetsombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Ändring, SFS 2005:484
Rubrik: Förordning (2005:484) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Omfattning: upph. rubr. närmast 2 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:140
Rubrik: Förordning (2006:140) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4, rskr. 2005/06:149
Ändring, SFS 2007:154
Rubrik: Förordning (2007:154) om ändring i förordningen (1991:1438) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 3, 10 §§; ny 2 §
Ikraft: 2007-05-15 överg. best.
Ändring, SFS 2007:1035
Omfattning: upph.