Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1340 · Visa fulltext
Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 1996:939
Rubrik: Förordning (1996:939) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:577
Rubrik: Förordning (2003:577) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:882
Rubrik: Förordning (2006:882) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2013:1065
Rubrik: Förordning (2013:1065) om upphävande av förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
Omfattning: upph.