Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1340 · Visa fulltext
Förordning (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-01-01
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 1996:939
Rubrik: Förordning (1996:939) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1996-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:577
Rubrik: Förordning (2003:577) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2003-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:882
Rubrik: Förordning (2006:882) om ändring i förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndighet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2013:1065
Rubrik: Förordning (2013:1065) om upphävande av förordningen (1991:1340) om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogdemyndigheten
Omfattning: upph.