Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1288 · Visa fulltext
Förordning (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1992-01-01
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1995:215
Rubrik: Förordning (1995:215) om ändring i förordningen (1991:1288) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:947
Omfattning: upph.