Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1128 · Visa fulltext
Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1967
Rubrik: Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1128
Förarbeten: 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:564
Rubrik: Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30, 31 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Ändring, SFS 1993:399
Rubrik: Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Ändring, SFS 1996:982
Rubrik: Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Ändring, SFS 1996:1650
Rubrik: Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 48 §; ny 38 a §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:1100
Rubrik: Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 34 §, 9 p övergångsbest.
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:1663
Rubrik: Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:53
Rubrik: Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 24 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:353
Rubrik: Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 26 §; nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. 3, 4, den nya 6 b, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48 §§; nya 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a, 31 a §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2001:469
Rubrik: Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:1163
Rubrik: Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:373
Rubrik: Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2005:731
Rubrik: Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Ändring, SFS 2006:247
Rubrik: Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Ändring, SFS 2006:617
Rubrik: Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Ändring, SFS 2006:663
Rubrik: Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 20 a, 22 a, 22 b §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Ändring, SFS 2007:244
Rubrik: Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 4, 43 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2008:415
Rubrik: Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: upph. 25 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6 b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a, 39, 40, 41, 42, 47 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 7 a, 26, 26 a §§, rubr. närmast före 18, 26 §§; omtryck
Ikraft: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2008:1059
Rubrik: Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Ändring, SFS 2009:449
Rubrik: Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:809
Rubrik: Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 9, 10, 12, 26 a, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1961
Rubrik: Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1171
Rubrik: Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:578
Rubrik: Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1171
Ändring, SFS 2012:780
Rubrik: Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 31 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:938
Rubrik: Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 19, 20, 22 b, 49 §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2014:522
Rubrik: Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 21, 22 b §§, nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Ändring, SFS 2014:754
Rubrik: Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:824
Rubrik: Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Ändring, SFS 2017:37
Rubrik: Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:134
Rubrik: Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 47 §; nya 47 a, 47 b §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:369
Rubrik: Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 7, 7 a, 17 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Ändring, SFS 2017:373
Rubrik: Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Ändring, SFS 2018:798
Rubrik: Lag (2018:798) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 5, 30 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:302
Rubrik: Lag (2019:302) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 37 §; ny 37 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2019:359
Rubrik: Lag (2019:359) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239
Ändring, SFS 2019:876
Rubrik: Lag (2019:876) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 1, 4, 7 a, 15, 40 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:354
Rubrik: Lag (2020:354) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: nuvarande 20 a § betecknas 20 b §; ändr. 6 a, 19, 20, 22 b, 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 19 a, 20 a, 22 c, 31 b §§, rubr. närmast före 31 b §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:84, bet. 2019/20:SoU15, rskr. 2019/20:270
Ändring, SFS 2022:703
Rubrik: Lag (2022:703) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323