Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:932 · Visa fulltext
Konsumentköplag (1990:932)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Ändring, SFS 1995:456
Rubrik: Lag (1995:456) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:587
Rubrik: Lag (2002:587) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28 §§; nya 16 a, 20 a, 48, 49 §§, rubr närmast före 48, 49 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292
Ändring, SFS 2003:162
Rubrik: Lag (2003:162) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 22 §; nya 21 a, 22 a §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122
Ändring, SFS 2004:458
Rubrik: Lag (2004:458) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:553
Rubrik: Lag (2004:553) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:62
Rubrik: Lag (2005:62) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 23, 27, 31 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2008:492
Rubrik: Lag (2008:492) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2014:11
Rubrik: Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 5, 13, 43 §§
Ikraft: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2020:167
Rubrik: Lag (2020:167) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU