Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:932 · Visa fulltext
Konsumentköplag (1990:932)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Upphävd: 2022-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:456
Rubrik: Lag (1995:456) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Ändring, SFS 2002:587
Rubrik: Lag (2002:587) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28 §§; nya 16 a, 20 a, 48, 49 §§, rubr närmast före 48, 49 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292
Ändring, SFS 2003:162
Rubrik: Lag (2003:162) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 22 §; nya 21 a, 22 a §§
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122
Ändring, SFS 2004:458
Rubrik: Lag (2004:458) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:553
Rubrik: Lag (2004:553) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 20 a §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:62
Rubrik: Lag (2005:62) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 23, 27, 31 §§
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Ändring, SFS 2008:492
Rubrik: Lag (2008:492) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 18, 19 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2014:11
Rubrik: Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 5, 13, 43 §§
Ikraft: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
CELEX-nr: 32011L0083
Ändring, SFS 2020:167
Rubrik: Lag (2020:167) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193, direktiv 2011/83/EU
Ändring, SFS 2022:260
Omfattning: upph.