Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:931 · Visa fulltext
Köplag (1990:931)
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:76, 1989/90:77, 1989/90:LU34, rskr 1989/90:299
Ändring, SFS 1996:776
Rubrik: Lag (1996:776) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 2022:262
Rubrik: Lag (2022:262) om ändring i köplagen (1990:931)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212