Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:782 · Visa fulltext
Arkivlag (1990:782)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:72, 1989/90:KrU29, rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1993:1296
Rubrik: Lag (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Ändring, SFS 1994:1385
Rubrik: Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 11 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Ändring, SFS 1994:1386
Rubrik: Lag (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14 §§ i 1993:1296
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Ändring, SFS 1998:774
Rubrik: Lag (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:75
Rubrik: Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ikrafttr. av 1998:774 i övrigt
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:305
Rubrik: Lag (1999:305) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2004:787
Rubrik: Lag (2004:787) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:445
Rubrik: Lag (2009:445) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1999
Rubrik: Lag (2010:1999) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2012:889
Rubrik: Lag (2012:889) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66
Ändring, SFS 2013:553
Rubrik: Lag (2013:553) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2015:604
Rubrik: Lag (2015:604) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 11, 14 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2018:1912
Rubrik: Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:866
Rubrik: Lag (2019:866) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48