Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:773 · Visa fulltext
Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:117, 1989/90:SfU20, rskr 1989/90:347
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1992:276
Rubrik: Lag (1992:276) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:106, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1279
Rubrik: Lag (1992:1279) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:7, bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1993:1345
Rubrik: Lag (1993:1345) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:37, bet. 1993/94:SfU8, rskr 1993/94:38
Ändring, SFS 1994:1449
Rubrik: Lag (1994:1449) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1997:1045
Rubrik: Lag (1997:1045) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:706
Rubrik: Lag (1998:706) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:707
Rubrik: Lag (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1999:825
Rubrik: Lag (1999:825) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1 § i 1998:707
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 2000:787
Rubrik: Lag (2000:787) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 1998:707
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:802
Rubrik: Lag (2000:802) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:127, bet. 2000/01:SfU3, rskr. 2000/01:10
Ändring, SFS 2004:821
Rubrik: Lag (2004:821) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.