Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:717 · Visa fulltext
Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:180
Rubrik: Förordning (1994:180) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 14, 22 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:177
Rubrik: Förordning (1995:177) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1995-03-01
Ändring, SFS 1996:642
Rubrik: Förordning (1996:642) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 8, 13, 15, 17 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: EGTL319/94 s14
CELEX-nr: 394L0056
Ändring, SFS 1999:509
Rubrik: Förordning (1999:509) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2001:879
Rubrik: Förordning (2001:879) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2004:530
Rubrik: Förordning (2004:530) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 3, 12 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1118
Rubrik: Förordning (2004:1118) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 3, 12, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2007:491
Rubrik: Förordning (2007:491) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2-17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 §§; nya 2 a, 3 a, 7 a, 8 a, 8 b, 12 a, 12 b, 12 c, 15 a, 15 b, 5 c §§, rubr. närmast före 15 c §; omtryck
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL164/2004 s44, EUTL220/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0049R (01)
Ändring, SFS 2008:1157
Rubrik: Förordning (2008:1157) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 12, 16, 19, 21, 23 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:776
Rubrik: Förordning (2010:776) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 15, 20 §§
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:551
Rubrik: Förordning (2011:551) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 13, 15, 20, 27 §§, rubr. närmast före 13 §; nya 1 a, 2 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 17 a §§, rubr. närmast före 8 c §
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: EUTL131/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0018
Ändring, SFS 2014:1255
Rubrik: Förordning (2014:1255) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 9, 21, 24 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1241
Rubrik: Förordning (2017:1241) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 2018-02-03
Ändring, SFS 2021:514
Rubrik: Förordning (2021:514) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2022:420
Rubrik: Förordning (2022:420) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 7 a, 8 a, 8 b, 12, 12 b, 12 c, 13 d, 15 a, 15 b, 15 c §§; nya 6 a, 13 e §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: direktiv (EU) 2016/798