Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:712 · Visa fulltext
Lag (1990:712) om undersökning av olyckor
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Ändring, SFS 1995:77
Rubrik: Lag (1995:77) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2001:877
Rubrik: Lag (2001:877) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9, EGTL138/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0035
Ändring, SFS 2006:20
Rubrik: Lag (2006:20) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:12, bet. 2005/06:TU7, rskr. 2005/06:143
Ändring, SFS 2007:493
Rubrik: Lag (2007:493) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199, EUTL164/2004 s44, EUTL220/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0049, 32004L0049R (01)
Ändring, SFS 2008:1367
Rubrik: Lag (2008:1367) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2011:548
Rubrik: Lag (2011:548) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7, 9 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 b, 12 a §§
Ikraft: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0018
Ändring, SFS 2014:725
Rubrik: Lag (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262