Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:676 · Visa fulltext
Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1992:649
Rubrik: Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:464
Rubrik: Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 §§; ny 14 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1993:776
Rubrik: Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil. 6), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:916
Rubrik: Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1708
Rubrik: Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1996:677
Rubrik: Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:958
Rubrik: Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:539
Rubrik: Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:248
Rubrik: Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1999:1265
Rubrik: Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:51
Rubrik: Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:476
Rubrik: Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1344
Rubrik: Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2003:541
Rubrik: Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:656
Rubrik: Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:433
Rubrik: Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2009:806
Rubrik: Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2011:1250
Rubrik: Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: upph. 15 §; ändr.4, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28