Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:676 · Visa fulltext
Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1992:649
Rubrik: Lag (1992:649) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1993:464
Rubrik: Lag (1993:464) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 §§; ny 14 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1993:776
Rubrik: Lag (1993:776) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil. 6), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:916
Rubrik: Lag (1993:916) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1708
Rubrik: Lag (1993:1708) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1996:677
Rubrik: Lag (1996:677) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 15 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:958
Rubrik: Lag (1996:958) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1997:539
Rubrik: Lag (1997:539) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:248
Rubrik: Lag (1998:248) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1999:1265
Rubrik: Lag (1999:1265) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:51
Rubrik: Lag (2000:51) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:476
Rubrik: Lag (2000:476) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1344
Rubrik: Lag (2000:1344) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:22, bet. 2000/01:SkU9, rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2003:541
Rubrik: Lag (2003:541) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:656
Rubrik: Lag (2003:656) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:433
Rubrik: Lag (2004:433) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2009:806
Rubrik: Lag (2009:806) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2011:1250
Rubrik: Lag (2011:1250) om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
Omfattning: upph. 15 §; ändr.4, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28