Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:661 · Visa fulltext
Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1448
Rubrik: Lag (1990:1448) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:1847
Rubrik: Lag (1991:1847) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1915
Rubrik: Lag (1991:1915) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100
Ändring, SFS 1993:947
Rubrik: Lag (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: upph. 7 §, rubr. närmast före 5, 6 §§; 5, 6, 8 §§ betecknas 9, 11, 10 §§; ändr. 2, 3, 4, nya 9, 10, 11 §§; nya 5, 6, 7, 8, 12 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1568
Rubrik: Lag (1993:1568) om ändring i lagen (1993:947) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 10 §§; nya 3, 4 p övergångsbest. till 1993:947
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, 1993/94:85, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:SkU16, rskr. 1993/94:108, 1993/94:110
Ändring, SFS 1994:1878
Rubrik: Lag (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:1879
Rubrik: Lag (1994:1879) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1880
Rubrik: Lag (1994:1880) om ändring i lagen (1994:1878) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 § i 1994:1878
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1996:1236
Rubrik: Lag (1996:1236) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 9, 12 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:231, 1996/97:12, bet. 1996/97:SkU4, rskr. 1996/97:67
Ändring, SFS 1997:538
Rubrik: Lag (1997:538) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1998:332
Rubrik: Lag (1998:332) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 9, 11 §§
Ikraft: 1998-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1999:1129
Rubrik: Lag (1999:1129) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47
Ändring, SFS 1999:1264
Rubrik: Lag (1999:1264) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 2, 9, 12 §§, övergångsbest.
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:412
Rubrik: Lag (2002:412) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:1195
Rubrik: Lag (2003:1195) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:21, bet. 2003/04:SkU12, rskr. 2003/04:120
Ändring, SFS 2004:1304
Rubrik: Lag (2004:1304) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt och pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9, 10 a §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:31, bet. 2004/05:SkU14, rskr. 2004/05:132
Ändring, SFS 2005:1172
Rubrik: Lag (2005:1172) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 9 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Ändring, SFS 2007:534
Rubrik: Lag (2007:534) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:136
Rubrik: Lag (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 9, 12 §§
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155
Ändring, SFS 2008:1349
Rubrik: Lag (2008:1349) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 10 a §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17, rskr. 2008/09:112
Ändring, SFS 2011:74
Rubrik: Lag (2011:74) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 5, 9, 10, 10 a, 12 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:1278
Rubrik: Lag (2011:1278) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 2, 9, 10 a, 12 §§, p 2 övergångsbest. till 2008:136; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§, rubr. närmast före 3 a, 3 d §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1279
Rubrik: Lag (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1280
Rubrik: Lag (2011:1280) om ändring i lagen (2011:1279) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 § i 2011:1279
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2012:269
Rubrik: Lag (2012:269) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208
Ändring, SFS 2014:283
Rubrik: Lag (2014:283) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 12 §§; ny 13 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2015:773
Rubrik: Lag (2015:773) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 d, 10 a §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2016:1237
Rubrik: Lag (2016:1237) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 d §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:24, bet. 2016/17:SkU9, rskr. 2016/17:92
Ändring, SFS 2017:1251
Rubrik: Lag (2017:1251) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 d §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:28, bet. 2017/18:SkU6, rskr. 2017/18:82
Ändring, SFS 2019:738
Rubrik: Lag (2019:738) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:136
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28
Ändring, SFS 2019:785
Rubrik: Lag (2019:785) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46
Ändring, SFS 2022:639
Rubrik: Lag (2022:639) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:154, bet. 2021/22:SkU26, rskr. 2021/22:299
Ändring, SFS 2022:640
Rubrik: Lag (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:154, bet. 2021/22:SkU26, rskr. 2021/22:299
Ändring, SFS 2022:1751
Rubrik: Lag (2022:1751) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 10 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2022:1764
Rubrik: Lag (2022:1764) om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 § i 2022:640
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:761
Rubrik: Lag (2023:761) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:15, bet. 2023/24:SkU5, rskr. 2023/24:34