Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:654 · Visa fulltext
Lag (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1446
Rubrik: Lag (1990:1446) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:694
Rubrik: Lag (1991:694) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:844
Rubrik: Lag (1991:844) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:SkU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1845
Rubrik: Lag (1991:1845) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, 6 p övergångsbest.; ny 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:704
Rubrik: Lag (1992:704) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:119, 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1992:1345
Rubrik: Lag (1992:1345) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 5 §, 6, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1993:114
Rubrik: Lag (1993:114) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993-03-15
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.8), bet. 1992/93:SkU19, rskr 1992/93:167
Ändring, SFS 1993:946
Rubrik: Lag (1993:946) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1540
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1993:1565
Rubrik: Lag (1993:1565) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-12-31
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108