Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:654 · Visa fulltext
Lag (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1446
Rubrik: Lag (1990:1446) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:694
Rubrik: Lag (1991:694) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:844
Rubrik: Lag (1991:844) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest.
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:SkU41, rskr 1990/91:367
Ändring, SFS 1991:1845
Rubrik: Lag (1991:1845) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 4, 8 §§, 6 p övergångsbest.; ny 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:704
Rubrik: Lag (1992:704) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:119, 1991/92:NU32, rskr 1991/92:323
Ändring, SFS 1992:1345
Rubrik: Lag (1992:1345) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 5 §, 6, 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:131, bet. 1992/93:SkU15, rskr 1992/93:149
Ändring, SFS 1993:114
Rubrik: Lag (1993:114) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993-03-15
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.8), bet. 1992/93:SkU19, rskr 1992/93:167
Ändring, SFS 1993:946
Rubrik: Lag (1993:946) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1540
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1993:1565
Rubrik: Lag (1993:1565) om ändring i lagen (1990:654) om skatteutjämningsreserv
Omfattning: ändr. 8 p övergångsbest.
Ikraft: 1993-12-31
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108