Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:613 · Visa fulltext
Lag (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:141, 1989/90:JoU24, rskr 1989/90:349
Ändring, SFS 1994:1107
Rubrik: Lag (1994:1107) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil.14), bet. 1993/94:JoU32, rskr. 1993/94:281
Ändring, SFS 1995:619
Rubrik: Lag (1995:619) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321
Ändring, SFS 1995:1717
Rubrik: Lag (1995:1717) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:675
Rubrik: Lag (1996:675) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 2002:411
Rubrik: Lag (2002:411) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8, 15, 16, 22 §§; ändr. 1, 5, 6, nya 8, 18 §§; nya 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 1, 4, 6, nya 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:540
Rubrik: Lag (2003:540) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:698
Rubrik: Lag (2003:698) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:1282
Rubrik: Lag (2007:1282) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2007:1372
Rubrik: Lag (2007:1372) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1, rskr. 2007/08:95
Ändring, SFS 2008:833
Rubrik: Lag (2008:833) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:153, bet. 2008/09:MJU4, rskr. 2008/09:9
Ändring, SFS 2011:1338
Rubrik: Lag (2011:1338) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 19, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:92
Rubrik: Lag (2013:92) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2018:1664
Rubrik: Lag (2018:1664) om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14