Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:524 · Visa fulltext
Presstödsförordning (1990:524)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:78, 1989/90:KU31, rskr 1989/90:302
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 1991:190
Rubrik: Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1991-06-01
Förarbeten: Jfr 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Ändring, SFS 1992:475
Rubrik: Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.C 8), 1991/92:KU27, rskr 1991/92:197
Ändring, SFS 1993:450
Rubrik: Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1992/93:KU27, rskr. 1992/93:239
Ändring, SFS 1993:1458
Rubrik: Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1739
Rubrik: Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4 , 7 §§
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:298
Rubrik: Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1994-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192
Ändring, SFS 1995:635
Rubrik: Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.12 p. C 33, bet. 1994/95:KU38, rskr. 1994/95:218
Ändring, SFS 1996:293
Rubrik: Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:105 (avsnitt 9 p. C 33), bet. 1995/96:KU33, rskr. 1995/96:169
Ändring, SFS 1996:1607
Rubrik: Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 1 kap 5 §, 3 kap; ändr. 1 kap 3, 6 §§, 4 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§; nya 1 kap 7 §, 2 kap 11 a §, 4 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 11 a §; omtryck
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.1, 1996/97:3, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:88, 1996/97:129
Ändring, SFS 1999:1074
Rubrik: Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1, rskr. 1999/2000:60
Ändring, SFS 2000:1190
Rubrik: Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1, utg.omr.1, bet. 2000/01:KU1, rskr. 2000/01:65
Ändring, SFS 2001:611
Rubrik: Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 8 §
Ikraft: 2001-08-15 överg. best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 1, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2007:1356
Rubrik: Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-02-01
Ändring, SFS 2008:1341
Rubrik: Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 6, 6 a, 9 §§; ändr. 1 kap 6, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40, rskr. 2005/06:367, prop. 2006/07:1, utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48
Ändring, SFS 2010:1119
Rubrik: Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1607, p 2, 3 övergångsbest. till 1999:1074; ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 12 §§, 4 kap. 5, 7, 11 §§, 5 kap. 1 §, bil., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 2 a, 2 b, 5 a §§, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308
Ändring, SFS 2010:1538
Rubrik: Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §; nya 2 kap. 16, 17, 18 §§, 4 kap. 9 a, 9 b §§, 5 kap. 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1137
Rubrik: Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2015:301
Rubrik: Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 7, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a §§, 5 kap. 1, 3 a, 3 c, 5 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195
Ändring, SFS 2015:854
Rubrik: Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:937
Rubrik: Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10, 11 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195, och prop. 2015/16:1, utg. omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2016:1247
Rubrik: Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 10 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76
Ändring, SFS 2018:1729
Rubrik: Förordning (2018:1729) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 2, 4, 5, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 6, 8, 9 a §§, 5 kap. 1, 3, 4 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407
Ändring, SFS 2020:286
Rubrik: Förordning (2020:286) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §; ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-05-18
Förarbeten: Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237
Ändring, SFS 2020:287
Rubrik: Förordning (2020:287) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237
Ändring, SFS 2020:1101
Rubrik: Förordning (2020:1101) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88