Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:524 · Visa fulltext
Presstödsförordning (1990:524)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:78, 1989/90:KU31, rskr 1989/90:302
Tidsbegränsad: 2024-01-01
Ändring, SFS 1991:190
Rubrik: Förordning (1991:190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1991-06-01
Förarbeten: Jfr 1990/91:KU29, rskr 1990/91:161
Ändring, SFS 1992:475
Rubrik: Förordning (1992:475) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.C 8), 1991/92:KU27, rskr 1991/92:197
Ändring, SFS 1993:450
Rubrik: Förordning (1993:450) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1992/93:KU27, rskr. 1992/93:239
Ändring, SFS 1993:1458
Rubrik: Förordning (1993:1458) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1739
Rubrik: Förordning (1993:1739) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4 , 7 §§
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:298
Rubrik: Förordning (1994:298) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1994-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:100 (bil.12 p.C 6), bet. 1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192
Ändring, SFS 1995:635
Rubrik: Förordning (1995:635) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.12 p. C 33, bet. 1994/95:KU38, rskr. 1994/95:218
Ändring, SFS 1996:293
Rubrik: Förordning (1996:293) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 10 §§
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:105 (avsnitt 9 p. C 33), bet. 1995/96:KU33, rskr. 1995/96:169
Ändring, SFS 1996:1607
Rubrik: Förordning (1996:1607) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 1 kap 5 §, 3 kap; ändr. 1 kap 3, 6 §§, 4 kap 1, 2, 5, 7, 8 §§; nya 1 kap 7 §, 2 kap 11 a §, 4 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 11 a §; omtryck
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.1, 1996/97:3, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:88, 1996/97:129
Ändring, SFS 1999:1074
Rubrik: Förordning (1999:1074) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4, 5, 6, 10 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:1 utg.omr. 1, bet. 1999/2000:KU1, rskr. 1999/2000:60
Ändring, SFS 2000:1190
Rubrik: Förordning (2000:1190) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1, utg.omr.1, bet. 2000/01:KU1, rskr. 2000/01:65
Ändring, SFS 2001:611
Rubrik: Förordning (2001:611) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 5, 6, 6 a, 10 §§, 4 kap 8 §
Ikraft: 2001-08-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 1, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2007:1356
Rubrik: Förordning (2007:1356) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008-02-01
Ändring, SFS 2008:1341
Rubrik: Förordning (2008:1341) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. 2 kap 6, 6 a, 9 §§; ändr. 1 kap 6, 7 §§, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40, rskr. 2005/06:367, prop. 2006/07:1, utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:48
Ändring, SFS 2010:1119
Rubrik: Förordning (2010:1119) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: upph. p 2, 3 övergångsbest. till 1996:1607, p 2, 3 övergångsbest. till 1999:1074; ändr. 1 kap. 4, 6 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 12 §§, 4 kap. 5, 7, 11 §§, 5 kap. 1 §, bil., p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 2 kap. 2 a, 2 b, 5 a §§, 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2009/10:199, bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308
Ändring, SFS 2010:1538
Rubrik: Förordning (2010:1538) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 §; nya 2 kap. 16, 17, 18 §§, 4 kap. 9 a, 9 b §§, 5 kap. 3 b, 3 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1137
Rubrik: Förordning (2013:1137) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2015:301
Rubrik: Förordning (2015:301) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 3, 4, 5, 7, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 9 a §§, 5 kap. 1, 3 a, 3 c, 5 §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195
Ändring, SFS 2015:854
Rubrik: Förordning (2015:854) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:937
Rubrik: Förordning (2015:937) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 1, 2, 2 b, 4, 5, 10, 11 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195, och prop. 2015/16:1, utg. omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62
Ändring, SFS 2016:1247
Rubrik: Förordning (2016:1247) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4, 10 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76
Ändring, SFS 2018:1729
Rubrik: Förordning (2018:1729) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 6 §§, 2 kap. 2, 4, 5, 8, 17 §§, 4 kap. 2, 3, 6, 8, 9 a §§, 5 kap. 1, 3, 4 §§, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:154, bet. 2017/18:KU43, rskr. 2017/18:407
Ändring, SFS 2020:286
Rubrik: Förordning (2020:286) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §; ny 1 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-05-18
Förarbeten: Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237
Ändring, SFS 2020:287
Rubrik: Förordning (2020:287) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Jfr prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:KU13, rskr. 2019/20:237
Ändring, SFS 2020:1101
Rubrik: Förordning (2020:1101) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:88
Ändring, SFS 2023:741
Rubrik: Förordning (2023:741) om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny p 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1990-07-01