Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:409 · Visa fulltext
Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:155, 1989/90:LU37, rskr 1989/90:298
Upphävd: 2018-07-01
Ändring, SFS 2009:444
Rubrik: Lag (2009:444) om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2018:558
Omfattning: upph.