Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:328 · Visa fulltext
Lag (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Upphävd: 1993-04-01
Ändring, SFS 1991:597
Rubrik: Lag (1991:597) om ändring i lagen (1990:328) om skatte- avdrag i vissa fall från artistersättning m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:159, 1990/91:SkU33, rskr 1990/91:321
Ändring, SFS 1992:648
Rubrik: Lag (1992:648) om ändring i lagen (1990:328) om skatteavdrag i vissa fall från artistersättning m.m.
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:680
Omfattning: upph.