Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:314 · Visa fulltext
Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1991:439
Rubrik: Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 2 §; ny 23 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Ändring, SFS 1993:495
Rubrik: Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1994:1654
Rubrik: Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: nuvarande 21, 22, 23 §§ betecknas 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före 22 §; nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:62, bet. 1994/95:SkU9, rskr. 1994/95:57
Ändring, SFS 1994:2028
Rubrik: Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:1654
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU17, rskr. 1994/95:160
Ändring, SFS 1997:368
Rubrik: Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2003:539
Rubrik: Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: upph. 12 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:697
Rubrik: Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1132
Rubrik: Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81, EUTL264/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1798
Ändring, SFS 2004:984
Rubrik: Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2005:263
Rubrik: Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235, EUTL127/2004 s70, EUTL359/2004 s30, EUTL359/2004 s1
CELEX-nr: 32004L0056, 32004L0106, 32004R2073
Ändring, SFS 2006:708
Rubrik: Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 3, 7, 13, 18, 20, 22 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:1305
Rubrik: Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72
Ändring, SFS 2010:1956
Rubrik: Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 13, 20 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:282
Rubrik: Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1538
Rubrik: Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 2, 5, 21 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1, EUTL268/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024, 32010R0904,
Ändring, SFS 2012:844
Rubrik: Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1, EGTL336/1977 s15
CELEX-nr: 32011L0016, 1977L0799
Ändring, SFS 2022:1683
Rubrik: Lag (2022:1683) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3 §; ny 17 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39