Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:314 · Visa fulltext
Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1991:439
Rubrik: Lag (1991:439) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 2 §; ny 23 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:131, 1990/91:JuU28, rskr 1990/91:297
Ändring, SFS 1993:495
Rubrik: Lag (1993:495) om ändring i lagen (1990:324) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 4, 14, 18, 19, 21, 22 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1994:1654
Rubrik: Lag (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: nuvarande 21, 22, 23 §§ betecknas 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före nuvarande 21 § sätts närmast före 22 §; nya 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:62, bet. 1994/95:SkU9, rskr. 1994/95:57
Ändring, SFS 1994:2028
Rubrik: Lag (1994:2028) om ändring i lagen (1994:1654) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1994:1654
Förarbeten: Bet. 1994/95:SkU17, rskr. 1994/95:160
Ändring, SFS 1997:368
Rubrik: Lag (1997:368) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 22 §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2003:539
Rubrik: Lag (2003:539) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: upph. 12 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:697
Rubrik: Lag (2003:697) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 3, 7, 8, 11, 13, 17, 20, 22 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1132
Rubrik: Lag (2003:1132) om ändring i lagen (1990:314) om ömesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81, EUTL264/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1798
Ändring, SFS 2004:984
Rubrik: Lag (2004:984) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:12, bet. 2004/05:SkU8, rskr. 2004/05:36
Ändring, SFS 2005:263
Rubrik: Lag (2005:263) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235, EUTL127/2004 s70, EUTL359/2004 s30, EUTL359/2004 s1
CELEX-nr: 32004L0056, 32004L0106, 32004R2073
Ändring, SFS 2006:708
Rubrik: Lag (2006:708) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 3, 7, 13, 18, 20, 22 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:1305
Rubrik: Lag (2008:1305) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16, rskr. 2008/09:72
Ändring, SFS 2010:1956
Rubrik: Lag (2010:1956) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 13, 20 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:282
Rubrik: Lag (2011:282) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1538
Rubrik: Lag (2011:1538) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 2, 5, 21 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1, EUTL268/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024, 32010R0904,
Ändring, SFS 2012:844
Rubrik: Lag (2012:844) om ändring i lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1, EGTL336/1977 s15
CELEX-nr: 32011L0016, 1977L0799