Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:313 · Visa fulltext
Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:14, 1989/90:SkU17, rskr 1989/90:216
Ändring, SFS 1995:284
Rubrik: Förordning (1995:284) om ikraftträdande av lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:761
Rubrik: Lag (2003:761) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2004-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:127, bet. 2003/04:SkU4, rskr. 2003/04:19
Ändring, SFS 2004:981
Rubrik: Förordning (2004:981) om ikraftträdande av lagen (2003:761) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2003:761
Ändring, SFS 2011:694
Rubrik: Lag (2011:694) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD- konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 1
Ikraft: 2011-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:84, bet. 2010/11:SkU31, rskr. 2010/11:241
Ändring, SFS 2011:940
Rubrik: Förordning (2011:940) om ikraftträdande av lagen (2011:694) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2011:694
Ändring, SFS 2014:54
Rubrik: Lag (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2014-05-15
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:245
Rubrik: Förordning (2014:245) om ikraftträdande av lagen (2014:54) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2014:54
Ändring, SFS 2014:1491
Rubrik: Lag (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2020:118
Rubrik: Förordning (2020:118) om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr. av 2014:1491
Ändring, SFS 2024:176
Rubrik: Lag (2024:176) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
Omfattning: ändr. bil. 2
Förarbeten: Prop. 2023/24:64, bet. 2023/24:TU11, rskr. 2023/24:148