Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:272 · Visa fulltext
Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:87, 1989/90:LU32, rskr 1989/90:267
Upphävd: 2019-06-01
Ändring, SFS 2001:1141
Rubrik: Lag (2001:1141) om ändring i lagen (1990:272) om vissa internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; nuvarande 13, 14, 15 §§ betecknas 18, 19, 20 §§; ändr. författningsrubr., 1, 20 §§; nya 13, 14, 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2002-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:148, bet. 2001/02:LU4, rskr. 2001/02:49
Ändring, SFS 2003:382
Rubrik: Lag (2003:382) om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2014:926
Rubrik: Lag (2014:926) om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Omfattning: ändr. 16, 17 §§
Ikraft: 2015-01-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ändring, SFS 2015:420
Rubrik: Lag (2015:420) om ändring i lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 2, 7 §§; nya 2 a, 5 a §§
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2019:234
Omfattning: upph.