Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1165 · Visa fulltext
Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1376
Rubrik: Förordning (1991:1376) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1996:936
Rubrik: Förordning (1996:936) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1996-11-01
Ändring, SFS 1998:1281
Rubrik: Förordning (1998:1281) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 10, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 1999-10-01
Ändring, SFS 2004:531
Rubrik: Förordning (2004:531) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerheten vid järnväg, tunnelbana och spårväg
Omfattning: upph. 3, 5 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1088
Rubrik: Förordning (2004:1088) om ändring i förordningen (1990:11165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2008:1158
Rubrik: Förordning (2008:1158) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1587
Rubrik: Förordning (2010:1587) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:989
Rubrik: Förordning (2013:989) om ändring i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2014-01-02