Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1157 · Visa fulltext
Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9, rskr 1990/91:64
Ändring, SFS 1991:316
Rubrik: Lag (1991:316) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1993:1466
Rubrik: Lag (1993:1466) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1993:1620
Rubrik: Lag (1993:1620) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 25, 26 §§; nya 25 a, 33 a §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1995:79
Rubrik: Lag (1995:79) om ändring i järnvägsäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:736
Rubrik: Lag (1996:736) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 34, 35 §§; nya 1 a, 19 a §§, rubr. närmast före 19 a §; omtryck
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:192, bet. 1995/96:TU20, rskr. 1995/96:283, EGTL143/95 s70, EGTL143/95 s75
CELEX-nr: 395L0018 395L0019
Ändring, SFS 1999:219
Rubrik: Lag (1999:219) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2000:1337
Rubrik: Lag (2000:1337) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: nuvarande 19 a § betecknas 19 b §, rubr. närmast före 19 a § sätts närmast före 19 b §; ändr. 20 §, ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101, EGTL235/1996 s6
CELEX-nr: 31996L0048
Ändring, SFS 2004:518
Rubrik: Lag (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: upph. 19 a, 19 b, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a §§, rubr. närmast före 19 a, 19 b, 25 §§; ändr. författningsrubr., 1, 1 a, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2007:450
Rubrik: Lag (2007:450) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176
Ändring, SFS 2007:451
Rubrik: Lag (2007:451) om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157)
Omfattning: ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2004:518
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12, rskr. 2006/07:176
Ändring, SFS 2010:1561
Rubrik: Lag (2010:1561) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3 och 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:58 och 2010/11:59
Ändring, SFS 2014:727
Rubrik: Lag (2014:727) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:349
Rubrik: Lag (2019:349) om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:59, bet. 2018/19:SoU18, rskr. 2018/19:239