Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1144 · Visa fulltext
Begravningslag (1990:1144)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:10, 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:496
Rubrik: Lag (1991:496) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 4 kap 1, 2, 3, 4 §§; nuvarande 4 kap 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 4 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 4 kap 6, 7, 8 §§; ändr. 2 kap 3 §, nya 4 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 5 kap 2, 3, 9, 10, 13 §§, 9 kap 6 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:873
Rubrik: Lag (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:873
Ändring, SFS 1995:834
Rubrik: Lag (1995:834) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 1995:1718
Rubrik: Lag (1995:1718) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:996
Rubrik: Lag (1997:996) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1999:306
Rubrik: Lag (1999:306) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 9 kap betecknas 11 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 20 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 6, 7 §§; nya 2 kap 2 a §, 9, 10 kap, 11 kap 10 §, rubr. närmast före 11 kap 10 §
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:943
Rubrik: Lag (1999:943) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 § betecknas 8 kap 5 §, rubr. närmast före 8 kap 3 § sätts närmast före 8 kap 5 §; nya 8 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:1268
Rubrik: Lag (1999:1268) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1186
Rubrik: Lag (2000:1186) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2000-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:699
Rubrik: Lag (2003:699) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 4, 7 §§, 5 kap 10 §, 9 kap 14 §, 11 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:633
Rubrik: Lag (2006:633) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2008:208
Rubrik: Lag (2008:208) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ändring, SFS 2011:1339
Rubrik: Lag (2011:1339) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:82
Rubrik: Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2012:133
Rubrik: Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20, 26 §§, 9 kap. 2, 4, 14 §§, de nya 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap.; nya 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2013:379
Rubrik: Lag (2013:379) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 9 kap. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2013:552
Rubrik: Lag (2013:552) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 7 kap. 37 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2014:753
Rubrik: Lag (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 6, 7 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:560
Rubrik: Lag (2016:560) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 9 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12, 14 §§, 10 kap. 7 §; ny 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238
Ändring, SFS 2018:796
Rubrik: Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:867
Rubrik: Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:108, bet. 2022/23:KU37, rskr. 2022/23:233
Ändring, SFS 2023:447
Rubrik: Lag (2023:447) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2023-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:108, bet. 2022/23:KU37, rskr. 2022/23:233