Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1115 · Visa fulltext
Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:153, 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Upphävd: 2004-04-01
Ändring, SFS 1992:1321
Rubrik: Lag (1992:1321) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-12-30
Förarbeten: Prop.1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
Ändring, SFS 1993:545
Rubrik: Lag (1993:545) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383
Ändring, SFS 1993:1475
Rubrik: Lag (1993:1475) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-12-30
Förarbeten: Prop. 1993/94:84, bet. 1993/94:NU12, rskr. 1993/94:81
Ändring, SFS 1994:1661
Rubrik: Lag (1994:1661) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-12-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:107, bet. 1994/95:NU11, rskr. 1994/95:89
Ändring, SFS 1995:1470
Rubrik: Lag (1995:1470) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-12-30
Förarbeten: Prop. 1995/96:73, bet. 1995/96:NU12, rskr 1995/96:76
Ändring, SFS 2004:46
Omfattning: upph.