Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:958 · Visa fulltext
Förordning (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1990-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:146, 1989/90:JoU25, rskr 1989/90:327
Upphävd: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1459
Rubrik: Förordning (1991:1459) om ändring i förordningen (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 2, 6, 8, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1998:916
Rubrik: Förordning (1998:916) om ändring i förordningen (1990:958) om omställningsbidrag till vissa mjölkproducenter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2001:756
Omfattning: upph.