Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:782 · Visa fulltext
Arkivlag (1990:782)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:72, 1989/90:KrU29, rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1993:1296
Rubrik: Lag (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94:KU13, rskr. 1993/94:46
Ändring, SFS 1994:1385
Rubrik: Lag (1994:1385) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 11 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Ändring, SFS 1994:1386
Rubrik: Lag (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14 §§ i 1993:1296
Förarbeten: Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95:KU4, rskr. 1994/95:10
Ändring, SFS 1998:774
Rubrik: Lag (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: upph. 4 p övergångsbest.; ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:75
Rubrik: Förordning (1999:75) om ikraftträdande av lagen (1998:774) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ikrafttr. av 1998:774 i övrigt
Ikraft: 1999-04-01
Ändring, SFS 1999:305
Rubrik: Lag (1999:305) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 8, 11 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 2004:787
Rubrik: Lag (2004:787) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2009:445
Rubrik: Lag (2009:445) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 8 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1999
Rubrik: Lag (2010:1999) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 7, 8, 11, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113
Ändring, SFS 2012:889
Rubrik: Lag (2012:889) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:66
Ändring, SFS 2013:553
Rubrik: Lag (2013:553) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2015:604
Rubrik: Lag (2015:604) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 1, 11, 14 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10
Ändring, SFS 2018:1912
Rubrik: Lag (2018:1912) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2019:866
Rubrik: Lag (2019:866) om ändring i arkivlagen (1990:782)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48