Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:226 · Visa fulltext
Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:98, 1989/90:SkU28, rskr 1989/90:175