Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1536 · Visa fulltext
Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:53, 1990/91:SkU9, rskr 1990/91:109
Upphävd: 2001-10-01
Ändring, SFS 1991:497
Rubrik: Lag (1991:497) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2, 6 §§; ny rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1994:769
Rubrik: Lag (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Ändring, SFS 1995:744
Rubrik: Lag (1995:744) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95:SkU26, rskr. 1994/95:372
Ändring, SFS 1995:1366
Rubrik: Lag (1995:1366) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Ändring, SFS 1995:1539
Rubrik: Lag (1995:1539) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Ändring, SFS 1997:165
Rubrik: Lag (1997:165) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:997
Rubrik: Lag (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5, 7, 12 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:249
Rubrik: Lag (1998:249) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:250
Rubrik: Lag (1998:250) om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5 § i 1997:997
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1999:944
Rubrik: Lag (1999:944) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:182
Omfattning: upph.