Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1536 · Visa fulltext
Lag (1990:1536) om folkbokföringsregister
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:53, 1990/91:SkU9, rskr 1990/91:109
Upphävd: 2001-10-01
Ändring, SFS 1991:497
Rubrik: Lag (1991:497) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2, 6 §§; ny rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1994:769
Rubrik: Lag (1994:769) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:224, bet. 1993/94:SkU42, rskr. 1993/94:384
Ändring, SFS 1995:744
Rubrik: Lag (1995:744) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:201, bet. 1994/95:SkU26, rskr. 1994/95:372
Ändring, SFS 1995:1366
Rubrik: Lag (1995:1366) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:56, bet. 1995/96:SkU14, rskr. 1995/96:73
Ändring, SFS 1995:1539
Rubrik: Lag (1995:1539) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117
Ändring, SFS 1997:165
Rubrik: Lag (1997:165) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:997
Rubrik: Lag (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5, 7, 12 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1998:249
Rubrik: Lag (1998:249) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1998:250
Rubrik: Lag (1998:250) om ändring i lagen (1997:997) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 5 § i 1997:997
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 1999:944
Rubrik: Lag (1999:944) om ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:182
Omfattning: upph.