Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:12 · Visa fulltext
Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1990-03-01
Ändring, SFS 1990:1335
Rubrik: Förordning (1990:1335) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1993:263
Rubrik: Förordning (1993:263) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:309
Rubrik: Förordning (1993:309) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 14, 24, 28 §§; ny 31 a §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:459
Rubrik: Förordning (1993:459) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1994:653
Rubrik: Förordning (1994:653) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 34 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1994:1356
Rubrik: Förordning (1994:1356) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 30, 31, 34 §§
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 1995:645
Rubrik: Förordning (1995:645) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 2, 6, 8, 11, 17, 22 §§
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 1995:1450
Rubrik: Förordning (1995:1450) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:444
Rubrik: Förordning (1996:444) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:928
Rubrik: Förordning (1996:928) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1996:1480
Rubrik: Förordning (1996:1480) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 19, 24 §§
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1998:174
Rubrik: Förordning (1998:174) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 27, 28, 29, 32 §§
Ikraft: 1998-06-01
Ändring, SFS 2000:531
Rubrik: Förordning (2000:531) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 19, 22, 23 §§
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:903
Rubrik: Förordning (2000:903) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: upph. 30, 34 §§; nya 22, 23 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:609
Rubrik: Förordning (2001:609) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 25 §; ny 18 a §
Ikraft: 2001-09-01
Ändring, SFS 2002:497
Rubrik: Förordning (2002:497) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordningen (1990:12)
Omfattning: ändr. 14, 18, 18 a, 20, 24, 31 a §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:796
Rubrik: Förordning (2003:796) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 6, 22 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:956
Rubrik: Förordning (2006:956) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2008:1007
Rubrik: Förordning (2008:1007) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 7, 14, 18, 18 a, 20, 22, 31 a §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2008:1249
Rubrik: Förordning (2008:1249) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:524
Rubrik: Förordning (2010:524) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:487
Rubrik: Förordning (2012:487) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-10-01
Ändring, SFS 2013:881
Rubrik: Förordning (2013:881) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1215
Rubrik: Förordning (2014:1215) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1336
Rubrik: Förordning (2014:1336) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 1, 17, 21, 23, 24, 26 §§; nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2015-02-21
Ändring, SFS 2015:1054
Rubrik: Förordning (2015:1054) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2018:1754
Rubrik: Förordning (2018:1754) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 19 a, 20 b §§
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2022:527
Rubrik: Förordning (2022:527) om ändring i totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2022-10-01