Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1144 · Visa fulltext
Begravningslag (1990:1144)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:10, 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:496
Rubrik: Lag (1991:496) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 4 kap 1, 2, 3, 4 §§; nuvarande 4 kap 5, 6, 7, 8 §§ betecknas 4 kap 1, 2, 3, 4 §§, nuvarande 4 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 4 kap 6, 7, 8 §§; ändr. 2 kap 3 §, nya 4 kap 1, 2, 3, 4, 7 §§, 5 kap 2, 3, 9, 10, 13 §§, 9 kap 6 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:873
Rubrik: Lag (1991:873) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:873
Ändring, SFS 1995:834
Rubrik: Lag (1995:834) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 5, 7 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:148, bet. 1994/95:SoU21, rskr. 1994/95:381
Ändring, SFS 1995:1718
Rubrik: Lag (1995:1718) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:996
Rubrik: Lag (1997:996) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76
Ändring, SFS 1999:306
Rubrik: Lag (1999:306) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 9 kap betecknas 11 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap 1 §, 5 kap 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 §§, 6 kap 2, 3 §§, 7 kap 20 §, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 6, 7 §§; nya 2 kap 2 a §, 9, 10 kap, 11 kap 10 §, rubr. närmast före 11 kap 10 §
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:943
Rubrik: Lag (1999:943) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 8 kap 3 § betecknas 8 kap 5 §, rubr. närmast före 8 kap 3 § sätts närmast före 8 kap 5 §; nya 8 kap 3, 4 §§, rubr. närmast före 8 kap 3 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 1999:1268
Rubrik: Lag (1999:1268) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:1186
Rubrik: Lag (2000:1186) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2000-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59
Ändring, SFS 2003:699
Rubrik: Lag (2003:699) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 3, 4, 7 §§, 5 kap 10 §, 9 kap 14 §, 11 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:633
Rubrik: Lag (2006:633) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9, rskr. 2005/06:295
Ändring, SFS 2008:208
Rubrik: Lag (2008:208) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163
Ändring, SFS 2011:1339
Rubrik: Lag (2011:1339) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 9 kap. 5, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:82
Rubrik: Lag (2012:82) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, rubr. till 1 kap.; ny 1 kap. 2 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2012:133
Rubrik: Lag (2012:133) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 10 §, 7 kap. 12, 20, 26 §§, 9 kap. 2, 4, 14 §§, de nya 10 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 11 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap.; nya 7 kap. 8 §, 10 kap. 1 §
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2013:379
Rubrik: Lag (2013:379) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 9 kap. 2, 4, 14 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2013:552
Rubrik: Lag (2013:552) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 7 kap. 37 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273
Ändring, SFS 2014:753
Rubrik: Lag (2014:753) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 4 kap. 4, 6, 7 §§, 11 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:560
Rubrik: Lag (2016:560) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: upph. 9 kap. 10 §; ändr. 5 kap. 6 §, 9 kap. 11, 12, 14 §§, 10 kap. 7 §; ny 10 kap. 7 a §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:95, bet. 2015/16:KU24, rskr. 2015/16:238
Ändring, SFS 2018:796
Rubrik: Lag (2018:796) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 11 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:867
Rubrik: Lag (2019:867) om ändring i begravningslagen (1990:1144)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48