Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1115 · Visa fulltext
Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:153, 1990/91:NU4, rskr 1990/91:47
Upphävd: 2004-04-01
Ändring, SFS 1992:1321
Rubrik: Lag (1992:1321) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992-12-30
Förarbeten: Prop.1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr 1992/93:110
Ändring, SFS 1993:545
Rubrik: Lag (1993:545) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:206, bet. 1992/93:NU31, rskr. 1992/93:383
Ändring, SFS 1993:1475
Rubrik: Lag (1993:1475) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993-12-30
Förarbeten: Prop. 1993/94:84, bet. 1993/94:NU12, rskr. 1993/94:81
Ändring, SFS 1994:1661
Rubrik: Lag (1994:1661) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-12-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:107, bet. 1994/95:NU11, rskr. 1994/95:89
Ändring, SFS 1995:1470
Rubrik: Lag (1995:1470) om ändring i lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-12-30
Förarbeten: Prop. 1995/96:73, bet. 1995/96:NU12, rskr 1995/96:76
Ändring, SFS 2004:46
Omfattning: upph.