Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:500 · Visa fulltext
Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 5), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Upphävd: 2020-03-01
Ändring, SFS 1992:463
Rubrik: Förordning (1992:463) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Omfattning: ändr. 3 §; nya 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.B 6), 1991/92:KrU19, rskr 1991/92:205
Ändring, SFS 1993:1457
Rubrik: Förordning (1993:1457) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 2019:1269
Omfattning: upph.