Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:479 · Visa fulltext
Lag (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:126, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 1990:407
Rubrik: Lag (1990:407) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1994:470
Rubrik: Lag (1994:470) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1996:674
Rubrik: Lag (1996:674) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1997:1099
Rubrik: Lag (1997:1099) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:192
Rubrik: Lag (1998:192) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:65, bet. 1997/98:SkU19, rskr. 1997/98:194
Ändring, SFS 2003:746
Rubrik: Lag (2003:746) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99 och 2002/03:128, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04: 20
Ändring, SFS 2009:803
Rubrik: Lag (2009:803) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1290
Rubrik: Lag (2009:1290) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2010:1451
Rubrik: Lag (2010:1451) om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.