Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:439 · Visa fulltext
Förordning (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Upphävd: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:334
Rubrik: Förordning (1992:334) om upphävande av förordningen (1989:439) om statsbidrag till verksamheten med särskilda in- skolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: upph.
Ikraft: 1992-07-01