Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:425 · Visa fulltext
Lag (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988789:284
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:331
Rubrik: Lag (1991:331) om ändring i lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.12), 1990/91:AU11, rskr 1990/91:164
Ändring, SFS 1991:537
Rubrik: Lag (1991:537) om ändring i lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:886
Rubrik: Lag (1991:886) om ändring i lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:150 (bil.I:6), 1990/91:FiU30, rskr 1990/91:386
Ändring, SFS 1992:323
Rubrik: Lag (1992:323) om upphävande av lagen (1989:425) om särskilda inskolningsplatser hos offentliga arbetsgivare
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:191