Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:346 · Visa fulltext
Lag (1989:346) om särskild vinstskatt
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 1989-06-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:405
Rubrik: Lag (1990:405) om ändring i lagen (1989:346) om särskild vinstskatt
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1996:481
Rubrik: Lag (1996:481) om upphävande av lagen (1989:346) om särskild vinstskatt
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1995/96:143, bet. 1995/96:SkU26, rskr. 1995/96:210