Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:500 · Visa fulltext
Förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 5), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Upphävd: 2020-03-01
Ändring, SFS 1992:463
Rubrik: Förordning (1992:463) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Omfattning: ändr. 3 §; nya 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.12 p.B 6), 1991/92:KrU19, rskr 1991/92:205
Ändring, SFS 1993:1457
Rubrik: Förordning (1993:1457) om ändring i förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 2019:1269
Omfattning: upph.