Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:31 · Visa fulltext
Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:9, 1988/89:LU12, rskr 1988/89:60
Ändring, SFS 1990:1390
Rubrik: Lag (1990:1390) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 2000:250
Rubrik: Lag (2000:250) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2008:162
Rubrik: Lag (2008:162) om ändring i lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148