Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:253 · Visa fulltext
Lag (1989:253) om allmänna helgdagar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:114, 1988/89:KU29, rskr 1988/89:250
Ändring, SFS 2004:1320
Rubrik: Lag (2004:1320) om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:23, bet. 2004/05:KU6, rskr. 2004/05:65