Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1989:14 · Visa fulltext
Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Ändring, SFS 1989:172
Rubrik: Förordning (1989:172) om ikraftträdande av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnandsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:60
Rubrik: Lag (1990:60) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1993:212
Rubrik: Lag (1993:212) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: nuvarande 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 18 § sätts närmast före den nya 22 §; ändr. 1 §, den nya 21 §; nya 16, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:139, bet. 1992/93:LU22, rskr. 1992/93:259
Ändring, SFS 1994:1447
Rubrik: Lag (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 2001:397
Rubrik: Lag (2001:397) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2001:465
Rubrik: Lag (2001:465) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2006:462
Rubrik: Lag (2006:462) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2008:445
Rubrik: Lag (2008:445) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2014:611
Rubrik: Lag (2014:611) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2022:954
Rubrik: Lag (2022:954) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378