Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:971 · Visa fulltext
Förordning (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Civildepartementet ST
Ikraft: 1988-10-01 överg.best.
Upphävd: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1411
Rubrik: Förordning (1988:1411) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:1103
Rubrik: Förordning (1989:1103) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 62 §
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:251
Rubrik: Förordning (1990:251) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4, 17-19, 28, 63; nya 48 a, 48 b §§, rubr. närmast före 48 a §; omtryck
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1341
Rubrik: Förordning (1990:1341) om ändring i förordningen (1988:971) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1990:1510
Omfattning: upph.