Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:950 · Visa fulltext
Kulturmiljölag (1988:950)
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:104, KrU 1987/88:21, rskr 1987/88:390
Ändring, SFS 1990:428
Rubrik: Lag (1990:428) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: 1989/90:KrU26, rskr 1989/90:276
Ändring, SFS 1990:1146
Rubrik: Lag (1990:1146) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:10, 1990/91:KU14, rskr 1990/91:39
Ändring, SFS 1991:474
Rubrik: Lag (1991:474) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24 §§; nya 21 a, 22 a §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:123, 1990/91:KrU30, rskr 1990/91:294
Ändring, SFS 1991:872
Rubrik: Lag (1991:872) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 §, 3 kap 17 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:872
Ändring, SFS 1994:1425
Rubrik: Lag (1994:1425) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1523
Rubrik: Lag (1994:1523) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nytt 6 kap
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:74, bet. 1994/95:KrU6, rskr. 1994/95:100
CELEX-nr: 393L0007
Ändring, SFS 1995:72
Rubrik: Lag (1995:72) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 24 §, 3 kap 19 §, 4 kap 16 §, 5 kap 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:560
Rubrik: Lag (1995:560) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 9, 10 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:208, bet. 1994/95:KrU29, rskr. 1994/95:352
Ändring, SFS 1996:264
Rubrik: Lag (1996:264) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:529
Rubrik: Lag (1996:529) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 17 §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1997:302
Rubrik: Lag (1997:302) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:99, bet. 1996/97:KrU12, rskr. 1996/97:230
Ändring, SFS 1997:1162
Rubrik: Lag (1997:1162) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:30
Rubrik: Lag (1998:30) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 1998-03-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:34, bet. 1997/98:KU12, rskr. 1997/98:135, EGTL60/97 s59
CELEX-nr: 396L0100
Ändring, SFS 1998:843
Rubrik: Lag (1998:843) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1999:304
Rubrik: Lag (1999:304) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande 4 kap 16 § betecknas 4 kap 18 §, rubr. närmast före 4 kap 16 § sätts närmast före 4 kap 18 §; ändr. 4 kap 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18 §§; nya 4 kap 16, 17 §§, rubr. närmast före 4 kap 16, 17 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:942
Rubrik: Lag (1999:942) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: ny 4 kap 15 a §, rubr. närmast före 4 kap 15 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2000:265
Rubrik: Lag (2000:265) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen
Omfattning: upp. 5 kap 4, 5, 6, 8, 12, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 3, 10 §§; nuvarande 5 kap 11, 13 §§ betecknas 5 kap 12, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap 8 § sätts närmast före 5 kap 7 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 24 §, 3 kap 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 5 kap 1, 3, 7, 9, 10 §§; nya 1 kap 4 §, 5 kap 11, 13 §§, rubr. närmast före 1 kap 4 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:114, 1999/2000:39, bet. 1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196
Ändring, SFS 2000:1244
Rubrik: Lag (2000:1244) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 5 kap 17 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2001:1047
Rubrik: Lag (2001:1047) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72, EGTL187/2001 s.43
CELEX-nr: 32001L0038
Ändring, SFS 2002:620
Rubrik: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (2002:620)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2002:913
Rubrik: Lag (2002:913) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 9, 21 a, 24 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2002/03:KU6, rskr. 2002/03:15
Ändring, SFS 2002:1090
Rubrik: Lag (2002:1090) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. bil. till 6 kap
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, utg.omr. 17, bet. 2002/03:KrU1, rskr. 2002/03:57, EGTL187/2001 s43
CELEX-nr: 32001L0038
Ändring, SFS 2005:301
Rubrik: Lag (2005:301) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 22 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:1213
Rubrik: Lag (2005:1213) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Ändring, SFS 2006:707
Rubrik: Lag (2006:707) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 6 kap 9 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:1097
Rubrik: Lag (2007:1097) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap 11, 13 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2010:826
Rubrik: Lag (2010:826) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 13 §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:911
Rubrik: Lag (2010:911) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 3 kap. 10 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:933
Rubrik: Lag (2010:933) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. 2 kap. 25 §, 3 kap. 20 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:782
Rubrik: Lag (2011:782) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 1 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15 §§, rubr. till 6 kap.; ny 6 kap. 14 a §, nya 7, 8 kap., bil., bil. 2
Ikraft: 2011-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285
Ändring, SFS 2011:1068
Rubrik: Förordning (2011:1068) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till Unidroit-konventionen av den 24 juni 1995 om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt
Omfattning: ikrafttr. av 2011:782
Ändring, SFS 2013:548
Rubrik: Lag (2013:548) om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 och 4 §§, 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 a, 23, 24, 25 §§, 3 kap. 1, 21 §§, 4 kap. 4, 14 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 2 kap. 10 §; nya 2 kap. 1 a, 21 b §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273, EGTL204/1998 s37, EUTL316/2012 s12-33
CELEX-nr: 31998L0034, 32012R1025
Ändring, SFS 2014:694
Rubrik: Lag (2014:694) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:852
Rubrik: Lag (2015:852) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. bil. 1; ändr. 6 kap. 2, 6, 7 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3, rskr. 2015/16:54, direktiv 2014/60/EU
Ändring, SFS 2016:1150
Rubrik: Lag (2016:1150) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 2 kap. 11, 13 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:562
Rubrik: Lag (2017:562) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 2 kap. 17, 20 §§, 4 kap. 3, 11, 12, 13, 18 §§, 5 kap. 1, 10, 11, 16 §§; nya 4 kap. 2 a §, 5 kap. 10 a §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:629
Rubrik: Lag (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; ny 9 kap.
Ikraft: 2018-02-10
Förarbeten: Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312
Ändring, SFS 2017:1263
Rubrik: Lag (2017:1263) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:KrU1, rskr. 2017/18:91
Ändring, SFS 2017:1277
Rubrik: Lag (2017:1277) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2017:1293
Rubrik: Förordning (2017:1293) om ikraftträdande av lagen (2017:629) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ikrafttr. av 2017:629
Ändring, SFS 2018:794
Rubrik: Lag (2018:794) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:864
Rubrik: Lag (2019:864) om ändring i kulturmiljölagen (1988:950)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48