Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:866 · Visa fulltext
Förordning (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1988-08-01
Upphävd: 2001-01-01
Ändring, SFS 1990:841
Rubrik: Förordning (1990:841) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 3, 5, 12, 15, 19 §§
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:90, 1989/90:JoU17, rskr 1989/90:336
Ändring, SFS 1991:1581
Rubrik: Förordning (1991:1581) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 19 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:791
Rubrik: Förordning (1993:791) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 1, 2, 15 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr. prop. 1992/93:170 (avsnitt 9), bet. 1992/93:UbU13, rskr. 1992/93:389
Ändring, SFS 1994:546
Rubrik: Förordning (1994:546) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 15 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:170, 1993/94:100 (bil.10), bet. 1992/93:UbU13, 1993/94:JoU13, rskr. 1992/93:389, 1993/94:219
Ändring, SFS 1995:1012
Rubrik: Förordning (1995:1012) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-08-01
Ändring, SFS 1996:577
Rubrik: Förordning (1996:577) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 5, 6, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1997:43
Rubrik: Förordning (1997:43) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 15 §, ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 1997-03-01
Ändring, SFS 1998:1116
Rubrik: Förordning (1998:1116) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1695
Rubrik: Förordning (1998:1695) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2000:1210
Omfattning: upph.