Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:846 · Visa fulltext
Lag (1988:846) om ungdomsbosparande
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1988-12-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:150 (bil.3), FiU 1987/88:21, rskr 1987/88:395
Upphävd: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:99
Rubrik: Lag (1989:99) om ändring i lagen (1988:846) om ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.9 p.F 7), 1988/89:FiU21, rskr 1988/89:104
Ändring, SFS 1991:536
Rubrik: Lag (1991:536) om ändring i lagen (1988:846) om ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:1607
Rubrik: Lag (1992:1607) om ändring i lagen (1988:846) om ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:126, bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Ändring, SFS 1995:1289
Rubrik: Lag (1995:1289) om ändring i lagen (1988:846) om ungdomsbosparande
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:63, bet. 1995/96:FiU2, rskr. 1995/96:51
Ändring, SFS 2000:581
Rubrik: Lag (2000:581) om upphävande av lagen (1988:846) om ungdomsbosparande
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:113, bet. 1999/2000:BoU10, rskr. 1999/2000:252